<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gr0.skroc.pl">http://gr0.skroc.pl</a> </center>